wyszukiwarka
 


v

 

Dane kontaktowe

MEGA-CONSULT NIERUCHOMOŚCI

Oddział 1

ul. Powstańców Warszawskich 4/2
82-300 Elbląg

tel. 605 201 567

 Oddział 2

ul. 3 Maja 9
14-400 Pasłęk

tel. 605 201 567 

e-mail: biuro@mega-consult.pl

 

Wycena nieruchomości

A | A | A

Zakres

Wyceniamy każdy rodzaj nieruchomości:

 • komercyjnych; biurowych, handlowych, usługowych, magazynowych, przemysłowych
 • mieszkaniowych: lokale mieszkalne, domy
 • rolnych
 • leśnych
 • rekreacyjnych

Dokonujemy wyceny przedsiębiorstw oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem i wyceny środków trwałych dla różnych potrzeb oraz poniesionych nakładów.

Sporządzamy analizę rynku nieruchomości i opłacalności inwestycji.

Oszacowujemy szkody w rolnictwie powstałe na skutek działalności człowieka, zwierzyny oraz czynników atmosferycznych (mróz, grad, deszcz nawalny).

Cel

Cel wyceny określa zamawiający. Przykładowe cele określenia wartości nieruchomości:

 • zabezpieczenie wierzytelności banku z tytułu udzielonych kredytów bankowych
 • kupno - sprzedaż, zamiana nieruchomości
 • ubezpieczenie nieruchomości
 • ustalenie podatku od spadków i darowizn
 • podział majątku
 • zniesienie współwłasności
 • wartość aportu
 • oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
 • aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste
 • sprzedaż nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu
 • oddanie nieruchomości w trwały zarząd
 • aktualizacja opłaty z tytułu trwałego zarządu
 • ustalenie wysokości odszkodowań (wywłaszczenie, nowe drogi, decyzje planistyczne)
 • ustalenie wysokości opłat adiacenckich
 • ustalenie wysokości odszkodowań z tytułu służebności przesyłu (słupy i linie energetyczne, wodociąg, kanalizacja, gazociąg)
 • inne

Galeria


Pozostałe tematy

Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Przejdź do góry strony