Wycena nieruchomości

Polecamy swoje usługi z zakresu wyceny nieruchomości dla osób fizycznych, firm, przedsiębiorstw, banków, sądów, urzędów skarbowych, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek administracji państwowej.
Operaty szacunkowe wykonywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.


Wyceniamy każdy rodzaj nieruchomości, w tym;


Przykładowe cele określenia wartości nieruchomości:


Dokonujemy wyceny przedsiębiorstw oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem i wyceny środków trwałych dla różnych potrzeb oraz poniesionych nakładów.
Sporządzamy analizę rynku nieruchomości.


Oszacowujemy szkody w rolnictwie powstałe na skutek działalności człowieka, zwierzyny oraz czynników atmosferycznych (mróz, grad, deszcz nawalny).
Gwarantujemy profesjonalizm, rzetelność i terminowość świadczonych przez nas usług.


dr inż. Krzysztof Kopański rzeczoznawca majątkowy uprawnienia zawodowe nr 2734